Disclaimer

Event Kompasb.v. , hierna te noemen EVENT KOMPAS, verleent u hierbij toegang tot www.Event Kompas.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door EVENT KOMPAS en derden zijn aangeleverd. EVENT KOMPAS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Wij streven ernaar juiste en correcte informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd actueel en juist is. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of overeenkomst van EVENT KOMPAS. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en de teksten, afbeeldingen en andere materialen welke zijn gepubliceerd op www.Event Kompas.nl liggen bij EVENT KOMPAS.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Event Kompas B.V.. Alle rechten voorbehouden.